[English Lyrics]

[Micky] Yo! U-Know Let’s try some noisy beat.

[U-No] “O”-”O”-”O” let’s do this.

[Hero] If I were to take back one step and look at this era right now .

[Micky] Principles, fundamentals, these things that have no truth

[Hero] In this era, has your presence always been half?

[Micky] A reality with no ideals is just an image “O” .
([Max]So Why you diggin’)

[Xiah] “O”—–
[Max] Now I am fearful, antagonizing for the sake of antagonizing .

Xiah] “O”—– O
[Max] Without an end, it has become to drift away .

[All] What I’m trying to find, Is all the efforts people like me put together .

I crave to cry out for this dream to be a realization..
The courage that you hold in the center of your heart.

[U-No] You, Know, Never die, Your disputes have no logic .

Whoever, that can’t hear, can’t open, can never find the solution.

[Micky] I have to go, I have to go. My return, This center, Just this center .

Until I can directly grab it .
My Center. Return.Total of these efforts, no matter what, this dream will unfold right here .
[Xiah] Even if its a small dream, if everyone were to work together .

[Max] Without an end it becomes new, going down paths never traveled before .
[Xiah] You can’t block my return .

[Max] It can coexist anytime .

[Hero] “O”—–
[Micky] Afraid of everything, am I on the right track?

[Hero] “O”—–
[U-No] Isn’t this a fight with no purpose?

[Xiah] In this beautiful universe, if we can make a never changing trust .

[Hero] A stump will become a tree, which will make a great forest, and by no means become valuable.

[U-No] We’ve experienced great ordeals. Just like being inside the darkness .

[Micky] If you regret making a bad choice, never

[All] Don’t stop it.. Don’t stop it

[Max] “O”—–
[Xiah] Don’t be afraid, life goes on

[Max] “O”—–
[Xiah] Everything from now on, finds their own place
*[All] What I’m trying to find, Is all the efforts people like me put together .

I crave to cry out for this dream to be a realization..

The courage that you hold in the center of your heart .

[U-No] The society that you belong in is the flowing of Center. Return. Total .

[Micky] Without an end it becomes new, going down paths never traveled before . [Hero,Max] The you can not block my return with your power.
[Max] Ah–

[All] “O”–

[Vietnamese Lyrics]

[Micky] Yo! U-know. Hãy thử một vài nhịp điệu sôi động đi.

[U-Know]  O-O-O Bắt đầu nào.
[Hero] Nếu tôi bước lùi lại và nhìn vào thời đại này ngay bây giờ.
[Micky] Những đạo lí, những nguyên tắc đều đâu có thật.
[Hero]  Bạn có thật sự hiện hữu ở nửa kỉ nguyên này?
[Micky] Thực tế chả là gì ngoài hình ảnh O
[Max]Vậy sao lại không phanh phui nó ra.

[Xiah] “O”
[Max] Giờ tôi đầy ắp lo sợ,phản tác dụng với chính nó.
Xiah] “O”—– O
[Max] Không có kết thúc, nó càng bị kéo đi xa.

*[All] Những gì tôi đang cố tìm kiếm, phải chăng tất cả đều là những nỗ lực mọi người muốn kéo tôi lại gần hơn.
Tôi thèm muốn được bật khóc cho giấc mơ trở thành sự thật.
Bạn mang đến cho tôi dũng cảm trong chính con tim này.

[U-Uknow] U-ho biết bạn. Đừng bao giờ từ bỏ.Tranh cãi của bạn chả thể thuyết phục.
Dù bạn là ai, chẳng thể nghe, chẳng thể mở, chẳng bao giờ có thể tìm ra giải pháp.
[Micky] Tôi phải đi, phải bước đi. Quay trở lại tại chính trung tâm này

Cho đến khi tôi có thể trực tiếp đoạt được nó.
Trung tâm của tôi. Quay trở lại. Tất cả những nỗ lực ấy, dù nó là gì, giấc mơ ấy sẽ mở ra ngay chính đây.

[Xiah]Dù nó chỉ là một giấc mơ nhỏ bé.Nếu mọi người bắt tay với nhau.
[Max] Không có kết thúc, mọi thứ trở nên mới mẻ, đi xuống những nẻo đường chưa bao giờ bước qua.
[Xiah] Bạn chẳng thể ngăn tôi quay lại.
[Max] Nó có thể cùng tồn tại bất cứ lúc nào.

[Hero] “O”—–
[Micky] Liệu tôi có thể đi đúng đường khi lo sợ mọi thứ?
[Hero] “O”—– O
[U-Know] Đây không phải là cuộc chiến không mục đích, phải không?

[Xiah]Trong vũ trụ xinh đẹp này, nếu chúng ta có thể tạo ra sự thật không bao giờ thay đổi
[Hero] Một cái gốc cây sẽ trở thành 1 cái cây.Rồi nó sẽ lớn thành một khu rừng rộng lớn, và tự nhiên trở nên có giá trị.

[U-No] Chúng ta vừa trải qua những thử thách khó khăn. Như lạc giữa bóng tối.
[Micky] Nếu bạn nuối tiếc đã lựa chọn sai lầm, đừng bao giờ.
[All] Đừng dừng lại, đừng dừng lại.

[Max] “O”
[Xiah] Đừng e sợ, vì cuộc sống vẫn đang tiếp tục.
[Max] “O”
[Xiah] Từ bây giờ, mọi thứ đều tìm thấy chỗ đứng của riêng nó.

*[All] Những gì tôi đang cố tìm kiếm, phải chăng tất cả đều là những nỗ lực mọi người muốn kéo tôi lại gần hơn.

Tôi thèm muốn được bật khóc cho giấc mơ trở thành sự thật.
Bạn mang đến cho tôi dũng cảm trong chính con tim này.

[U-Know] Cái xã hội bạn đang sống là dòng chảy đến trung tâm.Rồi quay trở lại.Hoàn toàn.
[Micky] Không có kết thúc nó trở nên mới mẻ, bước xuống những nẻo đường chưa bao giờ đi tới.
[Hero,Max] Sức mạnh của bạn không thể cản trở tôi quay trở lại.
[Max] Ah–

[All] “O”—–

Người dịch: Hạ Chi