Thẻ

,

Clamp in Wonderland EX PASTEL

Author: OHKAWA Ageha (Clamp)
Artist: APAPA Mokona, NEKOI Tsubaki (Clamp)
Source: BWYS & Clamp no Lumiere.
Rating: PG.
Warning: none.
Genre: comedy, shoujo.
Summary:

Đây là một trong xê ri truyện ngắn Clamp đăng trên các tạp chí khác nhau. Bạn sẽ gặp lại các nhân vật trong xxxHolic và một số truyện nữa của Clamp, như Gohou Grug. :X

Download: Mediafire