Thẻ

Xin hãy luôn giữ vững tình yêu của các bạn đối với YunJae.
YunJae thật sự biết ơn các bạn.

Credit : Yunjaetik.com

Dịch Tiếng Việt: Tiểu Bảo Bối@Cô Dạ Sơn