Thẻ

, ,

– Dành cho những người bạn sắp bước vào mùa thi đại học của tôi.

Và dành riêng cho bản thân tôi.

Viet-trans: Xuy Phong
Sub: Xuy Phong

Download: Mediafire