Thẻ

, , ,

Kuraki Mai sẽ phát hành single thứ 34 “SUMMER TIME GONE” vào ngày 31 tháng 8. “SUMMER TIME GONE” đã được chọn là theme song mới của anime “Meitantei Conan (Thám tử conan)”, đồng thời cũng được dùng cho một CM (vẫn chưa biết chi tiết). Bản Limited sẽ kèm theo một video đặc quyền đặc biệt (vẫn chưa biết chi tiết).

1. SUMMER TIME GONE

2. anywhere

3. SUMMER TIME GONE -instrumental-

Preview của SUMMER TIME GONE

Nguồn: BARKS
Dịch tiếng Việt: Xuy Phong @ Cô Dạ sơn