Thẻ

, ,

Aeroplane Flies High

Americaaa

Drinking buds

Forward

Here is no why

War within a Breath

samskeyti

Artist: Hakuku – hakuku.deviantart.com
Manga/Anime: Axis Power Hetalia
Uploader: Xuy Phong
[Không mang bất cứ hình ảnh nào ra ngoài mà không có sự đồng ý của tác giả.]