Thẻ

, ,

Du Viên Kinh Mộng

Chương 2 – Phụng cầu hoàng

Author: Xia Da
Genre:
Historical, Romance, Drama

Cô Dạ sơnĐông Dạ Vũ đồng thực hiện.

Giới thiệu:

Phụng lướt bay nhanh, tứ hải cầu hoàng.

Tiếc rằng giai nhân, đã không còn ở tường đông.

Gảy đàn thay lời.

Download: Mediafire