Xin chào các bạn. *cúi đầu* Chúng ta lại gặp nhau với tư cách là fangirl đam mỹ. :”> Thật tình mình rất xin lỗi các bạn về việc đã hứa rằng cố gắng edit và không bỏ rơi Phi Tình nhưng mà lại không làm được. Mình xin lỗi các bạn rất nhiều, có lẽ nói lí do gì ở đây thì cũng vậy thôi, mình không thích kể cả nữa. Vì vậy mình sẽ chuộc tội bằng cách mở pass Bích Lạc và up một phần của Phi Tình để mọi người xem. [Nhưng không phải là hôm nay. :”>] Sau đó, mình sẽ cân nhắc về thời gian với việc edit đam mỹ và các việc khác, chắc chắc rằng mình không thể đảm bảo với các bạn sẽ edit với tốc độ như trước trong năm nay được. Nhưng năm sau, Phi Tình và Bích Lạc sẽ cùng nhau sải cánh trên Cô Dạ sơn với sức sống mãnh liệt chưa từng có.

Yêu thương gửi đến các bạn fangirl chưa biết tên của mình và cả những bạn mình đã biết,

Xuy Phong giáo chủ lừa tình chấp bút