Thẻ

, ,

Gần đây twitter trở thành lựa chọn mạng xã hội tại Nhật Bản. Nhiều ca sĩ, diễn viên, thần tượng nổi tiếng và mọi thứ được đăng tải lên các trang mạng và kết nối với fan. Mới gần đây chúng tôi đã đưa lên account twitter mới của SHOU và Saga, thành viên của Alice Nine, nhưng vẫn còn rất nhiều J-roker khác cũng diễu hành trên twitter.

D’espairsRay bass guitarist ZERO – http://twitter.com/despairsrayzero
the GazettE’s guitarist Aoi – http://twitter.com/Aoi_theGazettE
An Cafe’s vocalist Miku – http://twitter.com/mikuppy
Lolita23q’s bass guitarist RYO:SUKE – http://twitter.com/ryosuke_wing
MUCC’s bass guitarist YUKKE – http://twitter.com/mucc_yukke
MUCC’s vocalist Tatsuro – http://twitter.com/mucc_tatsuro
MUCC’s guitarist Miya – http://twitter.com/mucc_miya
MUCC’s drummer SATOchi – http://twitter.com/mucc_satochi
Singer/guitarist Kiyoharu – http://twitter.com/kiyoharu1968
Singer/guitarist Miyavi – http://twitter.com/OFFICIAL_MIYAVI
Singer TM Revolution – http://twitter.com/TMR15
SID’s vocalist Mao – http://twitter.com/mao_sid
SCREW guitarist Kazuki – http://twitter.com/kazuki_screw
SCREW bass guitarist Rui – http://twitter.com/rui_screw
SCREW vocalist Byo – http://twitter.com/screw_byo
SCREW drummer Jin – http://twitter.com/jin_screw
KRA vocalist Keiyu – http://twitter.com/kra_keiyu
12012 vocalist Wataru – http://twitter.com/watalufy
12012 guitarist Hiroaki – http://twitter.com/hsakai0625
12012 drummer Toru – http://twitter.com/toru0411
Sadie vocalist Mao – http://twitter.com/mao_Sadie
Sadie guitarist Mizuki – http://twitter.com/mizuki_sadie
Sadie guitarist Tsurugi – http://twitter.com/Sadie_tsurugi
Jealkb vocalist haderu – http://twitter.com/haderujealkb
Cla vi us bass guitarist Fumi – http://twitter.com/clavius_fumi
Cla vi us drummer Daisuke – http://twitter.com/daisuke_clavius
Cla vi us vocalist Shera – http://twitter.com/clavius_shera
Cla vi us guitarist Yoshi – http://twitter.com/clavius_yoshi
AWOI bass guitarist Saki – http://twitter.com/saki_AWOI
AWOI guitarist Shou – http://twitter.com/SHOU_AWOI
AWOI vocalist Otogi – http://twitter.com/otogi_AWOI
LOKI’s ex guitarist Zachi – http://twitter.com/zachizachi
defspiral vocalist Taka – http://twitter.com/TAKA_415
defspiral guitarist Masato – http://twitter.com/masatoism
defspiral bass guitarist Ryo – http://twitter.com/sonic_coll
defspiral drummer Masaki – http://twitter.com/masakidrum
THE SOUND BEE guitarist Yuichi – http://twitter.com/Yuichi_BEE
VAMPS – http://twitter.com/VAMPS_BEAST

Tip: jennidesu
Dịch tiếng Việt: Xuy Phong @ codason.wordpress.com
Theo tokyohive.com