Thẻ

, ,

Shuang Jue: Side Story

Spring Dreams

Tựa đề: Shuang Jue Side Story “Spring Dreams” Manga Version / 雙絕番外–春夢(漫畫版)
Họa sĩ: ENO. /何何舞
Nhà xuất bản: Uei-Shiang (Taiwan)
Ngày phát hành: 02/04/2006
Rating: R
Scans: chinese forum:梦野耽美论坛
English Scanlation Group: Pinklotus89

Giới thiệu:

[Shuang Jue Ngoại truyện] Với Yu, mộng xuân trở nên tốt một cách kì lạ.

Download: Mediafire