Thẻ

, , ,

Chủ tử phiên ngoại

Tha đích danh tự

Tựa đề : 主子番外 ~ 他的名字 (Chủ tử phiên ngoại ~ Tha đích danh tự)

Tác giả : Feng Nong (风弄) – Phong Lộng

Họa sĩ: Wang Yi (王一)- Vương Nhất

Thể loại : cổ trang, nhất công nhất thụ

Tình trạng bản raw : Oneshot

Tình trạng bản dịch: Hoàn thành

Giới thiệu:

Chỉ một người duy nhất có thể gọi tên của ta, ta mong hắn sẽ gọi ta, thế nhưng hắn là người mà đệ đệ ta yêu quý.

Đến cuối cùng, cho dù đứng trên vạn người, ta là vị hoàng đế cao ngạo, nắm quyền sinh tử của tất thảy mọi thứ, nhưng đến tên của ta, cũng không ai biết, không ai hay. Như vậy, có phải là một dạng đáng thương không?


Download

Mediafire