Thẻ

, , , , , , ,

Trường An Huyễn Dạ

Tên khác: Chang An Huan Ye, Chang An Fantasy Night, Mythical Nights in Chang’an

Tác giả: Diện Đường Huynh

Dưới đây là hình minh họa tiểu thuyết Trường An Huyễn Hạ của mlcamaro (Miên Lang). Ngoài ra, manhua của tiểu thuyết này do Miên Thang Hùng và Hàn Lộ vẽ cũng đã được xuất bản, có thể xem thêm thông tin về bộ manhua ở đây:

Manhua này được dựng trên một cuốn tiểu thuyết của tác giả Mian Tang Xiong, lấy bối cảnh là thời nhà Tần, khi Trường An vẫn còn là kinh đô của Trung Hoa, và đang ở trên đỉnh cao của văn hoá cũng như sự giàu có xa hoa. Rất nhiều thương nhân ngoại quốc tới nơi đây, trong đó có An Bích Thành (An Bi Cheng) – một người buôn kim hoàn tới từ Uzbekistan. Anh ta rất hứng thú với kim hoàn, pháp thuật, những nghi thức cổ và tiền. = =”

Hai nhân vật chính khác là Lý Lang Gia (Li Lang Ya) – cháu trai của hoàng đế, người yêu thích những câu chuyện siêu thực và Hoàng Phủ Đan Hoa (Huang Fu Duan Hua) – tới từ một gia tộc nhà binh, bạn thân nhất của Lý Lang Gia.

Theo karl213 tổng hợp từ mangafox

Nhân vật: Lí Lang Gia

Nhân vật: An Bích Thành


Nhân vật: Hoàng Phủ Đoan Hoa và … ngựa

Nhân vật: Lí Lang Gia, Hoàng Phủ Đoan Hoa, A Đàn

Nhân vật: Lí Lang Gia đang làm việc với mọi người, ở lâu các của tiểu mỹ nhân Hoàng Phủ Đoan Hoa

Nhân vật: An Bích Thành (thuần túy chỉ vì muốn một bức tranh y bung dù mà thôi =_=)

Nhân vật: Người kể chuyện An Bích Thành, Ngưu Lang Lí Lang Gia, Chức Nữ Hoàng Phủ Đoan Hoa.

Nhân vật: Tiết nương tử, A Đàn, Lang Gia Đoan Hoa

Nhân vật: Lí Lang Gia, Hoàng Phủ Đoan Hoa, ngựa của Lang Gia.

Nhân vật: Lí Lang Gia

Nhân vật: An Bích Thành

Artist: Mlcamaro (Miên Lang/Mian Lang) – http://mlcamaro.deviantart.com
Original novel: Trường An Huyễn Dạ
Uploader: Xuy Phong
[Không mang bất kì hình ảnh nào ra ngoài mà không có sự đồng ý của tác giả.]

Thông tin và bình luận trong bài được tổng hợp từ trang của họa sĩ – http://mianlang.vlv-alone.com