Thẻ

,

 

 

When we were kings

Knock Out

Always

Big Bang 190810 Line

In the recurring dream

Somebody to luv


Lollidella

 

 

Artist: Banp – http://banp.deviantart.com
Pairings: T.O.P x GD
Fandom: Big Bang
Uploader: Xuy Phong
[Không mang bất kì hình ảnh nào ra ngoài mà không có sự đồng ý của tác giả.]

Nhớ rate và like nhé, các tình yêu~