Thẻ

, ,

TOPG Bunny Band

TOP n G Backstage

TOPG Cherish

TOP n G CYON

TOP GD

G TOP spiked fluffy

TOP n GD

Artist: poombol2 – http://poompol2.deviantart.com
Pairings: T.O.P x GD
Fandom: Big Bang
Uploader: Xuy Phong
[Không mang bất kì hình ảnh nào ra ngoài mà không có sự đồng ý của tác giả.]