Thẻ

,

Tác giả: Nhiều tác giả
Nguồn: image.baidu.com
Nhân vật: Triển Chiêu – Bạch Ngọc Đường (Bao Công)

download

#002