Thẻ

, , , ,

Quằn quại với cái mạng dở người rồi cũng up được lên Utube

Credit: codason.wordpress.com

Trans & Sub: Aoi