Thẻ

, , , , ,

Nhất Bộ Liên Hoa (一步蓮華) • Sui Vô Sơ (Sui無疏)

Nhiếp ảnh: Evaan
Hậu kì: Thành tử 

Phích Lịch bố đại hí
Cosplayer: Chưa rõ
Uploader: Xuy Phong@CoDason
Nguồn: dungnhii.wordpress.com
[Hình ảnh chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh khách quan không sử dụng với mục đích thương mại.]