I. Comic

[ Illustration ]

Iiiis

!…!

Eno

 !!!

[ Fanart ]

APH

.1. 10721: 01 | 02

.2. Hakuku: 01 | 02 | 03 | 04 | 05

.3. Mlcamaro: 01

!…!

Cửu giới Hệ Liệt 

!…!

 Hi Nháo Hệ Liệt

 !…!

Mộng Đại Lục Hệ Liệt

!…!

Sao Kim Hệ Liệt

!…!

Tế Vũ Khinh Lôi

.1. Congtian: 01 | 02

.2. Thử Miêu đồng nghiệp: 01 | 02

!…!

Trường An Huyễn Dạ

.1. Han Lu: 01

.2. Mlcamaro: 01 | 02

!!!

II. Novel

[ Fanart ]

Đạo Mộ Bút Ký

bình tà 1 | bình tà 2

!!!

III. Danmei

Clapsan: 01

!…!

Valleyhu: 01 | 02 | 03 | 04 | 05

!!!

IV. Cosplay

Black ButlerShan Huang

!…!

Hoàn khốHanabi_D

!…!

Loveless01

!…!

Ludwig RevolutionShan Huang

!…!

Lư Châu Cố Sự

BJD: 01 | 02

!…!

Phích lịch bố đại hí01

!…!

Tokyo Babylon: 01

!!!

V. Movies

[ Fanart ]

Bao Công

Thử Miêu Đồng Nghiệp: #001 | #002

!…!

Sherlock

Sherlock fanart: Baby Daily | #001 | #002

Mlcamaro: #001 | #002

!!!

VI. Anime

[Fanart]

Shirokuma Cafe

#001