Tranh minh họa Tô Du Bính – Họa sĩ: Xuebaixun

Nguồn Weibo

Cửu giới hệ liệt bao gồm U linh tửu điếm, U linh BOSS U linh giới.

– download –