Tranh minh họa Tô Du Bính – Họa sĩ: Xuebaixun

Nguồn Weibo

Hi nháo hệ liệt bao gồm Hi nháo giang hồ, Hi nháo quan trường  Hi nháo dị vực. 

– download –