Tranh minh họa Tô Du Bính – Họa sĩ: Xuebaixun

Nguồn Weibo

Sao kim hệ liệt bao gồm Tống nghệ tiểu bạch hòa tam thê cự oản Võng du chi diễn kỹ nhất lưu.

download