Bạn mình đang làm một nghiên cứu về “Thái độ của giới trẻ đối với hiện tượng đồng tính luyến ái ở Việt Nam và Nhật Bản”, các bạn dành chút thời gian trả lời bảng khảo sát giúp bạn mình nha, nhìn dài vậy thôi chớ không mất nhiều thời gian đâu, do có cả song ngữ nữa ><

Mình đã đọc và thấy nghiên cứu này rất hay, nói về mức độ phân biệt đối xử của những người dị tính đối với những người đồng tính trên cơ sở khoa học hẳn hoi, câu trả lời của các bạn sẽ giúp cho bạn mình rất nhiều đấy ^^

http://goo.gl/forms/L5kuNR0ND0