xuan quy ty 2013

Chúc các readers của núi có một mùa xuân Quí Tị 2013:

Tiền đầy túi

Tim đầy tình

Xăng đầy bình (cái này rất quan trọng)

Gạo đầy lu

Muối đầy hũ

Vàng đầy tủ

Sức khẻ đầy đủ

HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!!

P/S: tiếp tục ủng hộ núi nha mọi người.